Betoonitööd

Monoliitbetoonitööd:

  • Vundamendid
  • Rostvärgid
  • Seinad
  • Talad
  • Vahelaed
  • Vee-  ja reoveemahutid
  • Trepid
  • Turbiini vundamendid

Kontaktid:

Aivo Kert
+372 514 8101
alusehitus@alusehitus.ee

Näiteid meie töödest: