Katusekonstruktsioonid: ogaplaatfermid ehk -sõrestikud

Ogaplaatsõrestikke ehk -ferme valmistatakse Ameerika Ühendriikidest pärit MiTek tehnoloogia järgi, mis on oma töökindlust ja usaldusväärsust tõestanud viimase 60 aasta jooksul. Erineva ristlõikega puit pressitakse kokku tsingitud roostevaba terasplaadiga, millest on välja pressitud ogad.

Ferme valmistatakse kuivatatud, nelikanthööveldatud ja tugevus-sorteeeritud puidust. Nad näevad esteetiliselt meeldivad välja ja neid võib eksponeerida ka siseruumides. Projekteerimisel arvestame kõiki transpordiks vajalikke nõudeid. Vajadusel töötame välja ühendussõlmede joonised.

Ogaplaatfermidest konstruktsioone kasutatakse nii katuste, vahelagede kui ka põrandate rajamisel:

 • eramuehituses,
 • kortermajade renoveerimisel,
 • põllumajanduslike tootmis- ja abihoonete ehitamisel,
 • laohoonete ja hallide ehitamisel,
 • sillateki raketise ehitamisel.

Iga tellimuse puhul modelleeritakse fermid arvutis, arvestades just objektile vajalikke nõudeid ja iseärasusi. Sobiva fermi saab välja arvutada kiiresti ja ülitäpselt: selleks kasutame spetsiaalset litsentseeritud tarkvara MiTek. Fermi projekteerib ja tugevusarvutuse teeb insener. Arvutis modelleeritud konstruktsioonid saetakse välja spetsiaalsete kõrgtehnoloogiliste tööriistadega, mis võimaldavad töötada täpselt ja optimaalse materjalikuluga.

Jälgime täpselt Euroopa ehitus- ja ohutusnorme, samuti vastavad ogaplaatfermid täielikult kaasaegsetele tuleohutusnõuetele.

Miks kasutada ogaplaatferme?

 • Paigaldus on ohutu ja ei vaja eriväljaõpet.
 • Fermide valmistamine ja tootmine viiakse läbi lühikese aja jooksul, mis omakorda tähendab lühemat perioodi finantskohustustes.
 • Saame kärpeid vundamendi rajamisel ja korruste kandvates seintes.
 • Elamispinda on vähe ja see on kallis  ferme kasutades saab katusekorruse hõlpsasti elamispinnaks ehitada.
 • Tagab hea katusealuse tuulutuse.
 • Paigalduseks on tarvis vähe tööriistu.

Teeme kõiki ogaplaatfermidega seotud töid, sh:

 • fermide paigaldamine (kandva konstruktsiooni paigaldamine),
 • distantsiliistu, kile ja roovi paigaldamine,
 • kivikatuste ja plekk-katuste paigaldamine,
 • tuulekastide ja otsakelpade ehitamine,
 • katuseakende paigaldamine.

Infot selle kohta, kuidas ferme tõstetakse, transporditakse ja ladustatakse, leiate Eesti Ehitusteave juhendmaterjalist ET-2 0506-0555 (välja antud 2003. aasta detsembris).

NB! Pakume katusekonstruktsioonide osas tasuta konsultatsioone. 

Kontaktid:

Aivo Kert
juhataja
+372 514 8101
alusehitus@alusehitus.ee